Лефтер Андонов претседател на КК ,,Струмица” во изјава за Канал ВИС вели дека преку нивниот ополномоштен преставник гласале за смена на претседателот Наумоски на неодамна вонредното собрание на МКФ. Како клуб гласале против на сите точки од дневниот ред што било регистрирано и од камерите. Иако беше тајно тој тврди дека гласале за смена на Пеце Наумоски, а биле против одлуката во следните две години да нема иницијативи за вонредно собрание бидејки тие се еден од клубовите кои сакаат промени. Андонов тврди дека од лични причини тој не можел да бидат на вонредното собрание и затоа имале полномошник. Тој мегудругото вели дека ја подржуваат иницијативата на Владо Илиевски за ревизија на вонредното собрание на МКФ од страна на Агенцијата за млади и спорт……