Загадувањето во Струмица ќе се мери со две мерни станици поставени на различни локации во централното градско подрачје. Според градоначалникот Јаневски, првата станица којашто е поставена во кругот на општата болница во Струмица, се наоѓа во простор со голем број станбени згради но и големи загадувачи, што може да е причина за покачените вредности на пм10 честичките во одредени периоди од денот.

Дали овие вредности соодветствуваат со останатиот дел од градот ќе споредуваат со поставување на втората мерна станица којашто ја изработи лабораторијата Амбикон при Универзитетот Гоце Делчев. Таа наскоро треба да биде поставена на градскиот плоштад.

Според резултатите што ги објави министерството за животна средина, изминатиот период Струмица беше еден од најзагадените градови во државата во периодот од 18 до 21 часот.