Погледнете го интервјуто со градоначалникот на Општина Босилово, Зоран Зимбаков.