Вентилите на брана „Паљурци“ повторно се затворени за наводнување на површините во општина Богданци. Нивото на водата во браната е под дозволениот минимум поради што „Водостопанство“ одлучило да не врши испорака на вода до земјоделците. „Паљурци“ не се полни веќе извесен период од системот „Ѓавато“, кој е алтернативно решение доколку пресушат природните водотеци. Земјоделските производители претежно на есенска зелка и модар патлиџан реагираат што повторно се оставени сами да се снаоѓаат за наводнување иако имат склучено договори за ова сезона.

Од АД „Водостопанство“ признаа дека не се врши испорака на вода до земјоделците заради намаленото ниво во браната „Паљурци“, но немаат финансиски средства да платат за да се активира повторно системот „Ѓаватo“.

„За дотур на вода во ‘Паљурци’, одговорни се министерствата за животна средина и земјоделство. Водата во браната падна под биолошкиот минимим и согласно законот ние сме должни да ја стопираме испораката на вода. Испративме допис до двете министерства и се надеваме дека ке се најде заеднички јазик да се надмине проблемот. И досега имаа интервенирано, бидејки природно не се полни ова брана“, изјави директорот на „Водостопанство“ Емрула Укшини.