Наскоро во Струмица ќе почне со работа новиот фудбалски клуб кој е именуван ,, Мак Струмица,, . Станува збор за клуб кој ќе работи со млади категории по холандска програма. Клубот ќе функционира на игралиштето во Куклиш а тренинзите за кои ќе има организирано превоз ќе бидат од два до три пати неделно бидејки клубот има обезбедено пари за опстојување за наредните неколку години

,,Сакаме да воведеме нов пристап, нов концепт, нова методологија. Има простор за нова понуда,, кажа Томе Христов еден од оснивачите на ФК Мак Струмица.. Кои се деца може да бидат опфатени, кои се плановите, како ќе фунцкионира од видеото…