,,Еко Дизајн” има потерба од дизајнер

за внатрешно уредување со работно искуство.

Информации на тел: 070/374-189