Фризерски салон од Олтен, Швајцарија има потреба

од фризерка и козметичарка со работно искуство.

Кандидатите можат да поседуваат македонски

и пасош од земјите на ЕУ.

Информации на телефон: 078/314-260