Фирмата “Флорес” ДОО има потреба од агроном за производство на ситен расад.

Информации на тел. 078/344-043