Млекара “Милко” има потреба од работнички.

Информации на тел: 071/355-102 и 070/347-761