Фабрика за производство на мебел Интер Експорт ДОО- Струмица има

потреба од работници со или без работно искуство

за работа во лакирница.

Тел. за контакт : 034/346-976 , 070/812-034